Vrácení zboží

Reklamace 

bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.

Reklamace zboží - se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. 

Výměna zboží

Výměnu zboží kvůli špatné velikosti nebo z jiných důvodů, je nutno uplatnit do 14ti dnů ode dne doručení zboží. Zboží na výměnu zašlete spolu s průvodním dopisem na adresu : 

Radoslava Skalníková
Dobřínsko 141
67201 Moravský Krumlov

Pokud to bude možné, bude zboží vyměněno za požadovanou velikost. Pokud to možné nebude, bude nabídnuta adekvátní náhrada, nebo vrátíme zaplacenou částku za boží. Peníze vám pošleme na účet po podepsání námi vystaveného dobropisu . Vrácení peněz poštovní poukázkou není bohužel možné.

Vrácení ve 14ti denní lhůtě

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. 

Vracené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a  zabalené do původních obalů. Zajistěte aby nedošlo k poškození během přepravy.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od doručení zboží na naši adresu :

Radoslava Skalníková
Dobřínsko 141
67201 Moravský Krumlov

Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.